Санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол /Та бүх талбарыг үнэн зөв бөглөнө үү/Өргөдөл, гомдлыг хүлээж авах суваг
  Утсаар өгөх:
  1. Дуудлагын төв 70047004
 • Биечлэн өгөх:
  1. УБЦТС ТӨХК-ийн төв байрны бичиг хэргийн мэргэжилтэнд
   Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн үйлчилгээний танхимын ажилтанд
   Түгээх төвийн Дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд
   Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв дэх УБЦТС ТӨХК-ийн ажилтанд
 • Цахимаар өгөх
  1. http://my.tog.mn /хэрэглэгчийн кодоор нэвтэрнэ/
   https://www.tog.mn
   https://www.facebook.com/ubedn/
   https://twitter.com/ubedn1

 • Биечлэн болон www.tog.mn цахим хуудсаар өгсөн өргөдөл, гомдлыг хүлээж авах ажилтан: Бичиг хэргийн мэргэжилтэн А.Оюунцэцэг
 • Утас: 341842 (09:00 – 18:00 цаг)
 • Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо, Чингисийн өргөн чөлөө - 45,
  УБЦТС ТӨХК-ийн төв байр

УБЦТС ТӨХК-ийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбоотой “Хэрэглэгчийн дуудлага барагдуулах журам”
УБЦТС ТӨХК-ийн 2016 оны 1 дүгээр улиралд хэрэглэгчдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдлын талаарх танилцуулга
УБЦТС ТӨХК-ийн 2016 оны 2 дүгээр улиралд хэрэглэгчдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдлын талаарх танилцуулга
УБЦТС ТӨХК-ийн 2016 оны 3 дүгээр улиралд хэрэглэгчдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдлын талаарх танилцуулга
УБЦТС ТӨХК-ийн 2016 оны 4 дүгээр улиралд хэрэглэгчдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдлын талаарх танилцуулга