09 3 сар

Урсгал засварын ажил эхэллээ

Цаг агаарын болон болзошгүй аваар саатлаас шалтгаалан засварын хуваарьт өөрчлөлт орох магадлалтай ба өөрчлөгдсөн тохиолдолд УБЦТС ТӨХК-тай байгуулсан гэрээнд бүртгэлтэй утсаар холбогдож ААН, үйлдвэр, компаниудад мэдээлэх болно.

10 2 сар

Шөнийн тарифын хөнгөлөлт олгох ажлын явцын мэдээ

Гэр хорооллын айл өрхөд цахилгаан эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх МУ-ын Засгийн газрын шийдвэрийг нийслэл болон Төв аймагт хэрэгжүүлж буй ажлын явцтай танилцана уу.

29

Эрчим хүчний салбарт авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ

УБ хотын гэр хорооллын 180 мянга орчим айл өрх шөнийн тарифын 100 хувийн хөнгөлөлт, аймгийн төв, 10 мянгаас дээш хүн амтай сум суурин газрын гэр хорооллын тарифт тоолууртай нийт 170 орчим мянган айл өрх шөнийн тарифын 50 хувийн хөнгөлөлтөд хамрагдаж байна.

<< 1 2 3 4 5 >>