02 4 сар

Цахилгааны төлбөрийн мэдээллийг нэхэмжлэхээс хэрхэн унших вэ?

Цахилгааны төлбөрийн нэхэмжлэх нь тухайн хэрэглэгчийн цахилгааны сарын хэрэглээ, төлбөрийн хэмжээ, хэрэглэгчийн хамаарах борлуулалтын цикл, тооцоо хийх хугацаа зэрэг хангагч - хэрэглэгч хоорондын гэрээний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай анхан шатны мэдээллийг агуулж байдаг.

Манай компанийн борлуулалтын ажилтнууд хэрэглэгч таны тоолуурын заалтыг борлуулалтын циклийн тогтсон хугацаанд бичиж, тухайн сарын хэрэглээнд үндэслэн төлбөрийг тооцоолж нэхэмжлэхийг бэлтгэн сонгосон банкинд тань болон мэдээллийн баазад бүртгэлтэй электрон шуудангийн хаягаар илгээдэг.

Хэрэглэгч таны цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг ямар  зарчмаар тооцдог болохыг нэхэмжлэхийн мэдээлэлд үндэслэн харуулъя.

 

"Аж ахуйн нэгж хэрэглэгч"-ийн цахилгаан хэрэглээний төлбөрийн нэхэмжлэл

 

"Ахуйн хэрэглэгч"-ийн цахилгаан хэрэглээний төлбөрийн нэхэмжлэл

Хэрэглэгч та цахилгаан эрчим хүчний хүчдэлийг салгуулж залгуулах, тоолуур холбуулах гэх мэт төлбөрт үйлчилгээ нэмэлтээр авсан, дуудлага өгсөн тохиолдолд үйлчилгээний төлбөр мөн нэмэгдэж нэхэмжлэгддэг.

Хэрэглэгч та дээрх төлбөр тооцооны баримтаас өөрийн цахилгааны хэрэглээ, бусад тооцоог бүрэн харах ба үүнээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл, төрөл бүрийн үйлчилгээ, лавлагаа тодруулга авах бол www.tog.mnвэб сайт,дуудлагын төвийн 70047004 утсаар холбогдох мөн бүх төрлийн үйлчилгээг цахимаар авах бол http://my tog.mnхаягаар хандаарай.


Sidebar Menu