ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧ

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны 2015 оны 209-р тогтоол.

Бүсийн ялгаа Сарын хэрэглээ
(кВт.ц)
Тариф /НӨАТ-гүй/
(төг/кВт.ц)
Тайлбар
1 Улаанбаатар хот 100 кВт.ц хүртэл
101 кВт.ц - аас дээш
 
48.20
69.30

 
-
2 Дархан хот, Эрдэнэт хот 75 кВт.ц хүртэл
76 кВт.ц - аас дээш
 
48.20
69.30

 
-
3 Бусад /1 ба 2 дугаар мөрнүүдэд орохгүй бүх аймаг, сум/ 50 кВт.ц хүртэл
51кВт.ц - аас дээш
 
48.20
69.30

 
-

Sidebar Menu