ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧ

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны 2015 оны 209-р тогтоол.

Бүсийн ялгаа Сарын хэрэглээ
(кВт.ц)
Тариф /НӨАТ-гүй/
(төг/кВт.ц)
Тайлбар
1 Улаанбаатар хот 100 кВт.ц хүртэл
101 кВт.ц - аас дээш
 
60.08
81.18 

 
-
2 Аймаг, сум 50 кВт.ц хүртэл
51кВт.ц - аас дээш
 
60.08
81.18 

 
-

Sidebar Menu