ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ, ҮР ДҮН
Тендер шалгаруулалтын нэр Огноо
1 Цэвэрлэх дэд станцын 6 кВ-ын тосон таслууруудыг вакуум таслууруудаар солих ажлын материал 2017-03-20
2 “Муфть”-ыг нийлүүлэх 2017-03-20
3 “Төмөр материал”-ыг нийлүүлэх 2017-03-17
4 Төмөр бетон тулгуур, бетон хөл 2017-03-17
5 “Рубильник”-ийг нийлүүлэх 2017-03-16
6 “Хуурай салгуур”-ыг нийлүүлэх 2017-03-13
7 Нэг фазын тарифт тоолуур 2017-03-10
8 Автомашин ( Пикап) 2017-03-10
9 Ачаалал таслагч 2017-03-09
10 Тусгай тоноглол бүхий автомашин 2017-03-09
11 “Тоолуурын лац” нийлүүлэх 2017-02-16
12 “Кабель 10 кВ”-ыг нийлүүлэх 2017-02-16
13 Шатахуун нийлүүлэх 2017-02-14
14 Автомат нийлүүлэх 2017-02-01
15 Бүрээстэй кабель /СИП/ нийлүүлэх 2017-02-01
16 0,4 кВ-ын кабель нийлүүлэх 2017-02-01
17 10 кВ-ын хуваарилах дэд өртөө /КТПН/ нийлүүлэх 2017-02-01
18 Хүчний трансформатор нийлүүлэх 2017-02-01
19 0.4-10 кВ-ын кабель нийлүүлэх 2016-11-17
20 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2016-11-17
21 Гэмтэл заагч багаж нийлүүлэх 2016-11-17
22 Хэрэглэгчийн тоолуураас (DDSF-36C) мэдээлэл цуглуулах ажлын материал болон програм хангамж нийлүүлэх 2016-10-21
23 Шуурхай үйлчилгээний автомашин нийлүүлэх 2016-10-03
24 Тоолуур шалгах зөөврийн эталон багаж нийлүүлэх 2016-09-08
25 Хэрэглэгчийн тоолуураас (DDSF-36C) мэдээлэл цуглуулах ажлын материал болон програм хангамж нийлүүлэх 2016-09-08
26 АС утас, СИП кабель нийлүүлэх 2016-08-03
27 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2016-07-07
28 Пикап автомашин нийлүүлэх 2016-07-07
29 Тоолуур шалгах зөөврийн эталон багаж нийлүүлэх 2016-07-07
30 Зөвлөх үйлчилгээнд хамтран ажиллах тухай 2016-06-20
31 Хамтран ажиллах санал 2016-06-20
32 Тоолуур унших гар удирдлагатай багаж нийлүүлэх 2016-06-09
33 Зөвлөх үйлчилгээнд хамтран ажиллах тухай 2016-05-30
34 Хамтран ажиллах санал 2016-05-30
35 Тэвштэй кран нийлүүлэх 2016-05-10
36 Төмөр бетон тулгуур болон бетон хийц нийлүүлэх 2016-05-10
37 Төмөр материал нийлүүлэх 2016-04-13
38 0.4 кВ-ын автомат нийлүүлэх 2016-04-13
39 0.4 кВ болон 10 кВ-ын кабель 2016-04-13
40 РП-13-т 10кВ-ын ВМГ маркийн тосон таслууртай ячейкуудыг Ваакум таслууртай ячейкуудаар солих ажлын материал 2016-03-24
41 35/10 кВ-ын дэд станцын 6,10 кВ талын нейтралийн горимыг резистив газардуулгын горимд шилжүүлэх 2016-03-24
42 Газарзүйн мэдээллийн систем дээр суурилсан Түгээх сүлжээний өгөгдлийн менежментийн систем байгуулах 2016-03-24
43 Диспетчерийн хяналт удирдлагын системийг өргөтгөх 2016-03-24
44 Шатахуун нийлүүлэх 2016-02-16
45 Тоолуурын лац нийлүүлэх 2016-02-16
46 ХТП-ны 0.4кВ-ын щит нийлүүлэх 2016-02-16
47 Ажлын гутал нийлүүлэх 2016-02-16
48 Ажлын хувцас нийлүүлэх 2016-01-25
49 Цэнэг шавхагч нийлүүлэх 2016-01-12
50 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын гал хамгаалагч нийлүүлэх 2016-01-12
51 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын муфть нийлүүлэх 2016-01-12
52 Их тэнгэрийн ТП-50-I, ТП-50-III, 1-р эмнэлэгийн ТП-273-д АВР-ын функцэд шилжүүлэх 2016-01-12
53 Антисептикжүүлсэн гуалин нийлүүлэх 2016-01-08
54 Трансформаторын тос нийлүүлэх 2016-01-08
55 Рубильник нийлүүлэх 2016-01-08
56 Андройд үйлдлийн системтэй гар утас болон компьютер нийлүүлэх 2015-11-02
57 Төмөр материал нийлүүлэх 2015-11-02
58 Өргөтгөлийн байрны хурлын заалны тохижилтын ажил 2015-10-28
59 Чадлын тариф хэрэгжүүлэх ухаалаг тоолуурын цогц HES систем байгуулах 2015-10-16
60 6,10,35 кВ-ын гүйдлийн трансформатор шалгах зөөврийн эталон төхөөрөмж нийлүүлэх 2015-09-05
61 3 фазын бүрэн электрон тоолуур нийлүүлэх 2015-09-02
62 Түгээх сүлжээний дэд станцын нейтралийн горимыг резистив газардуулгаар солих ажил 2015-08-26
63 Дотоод хэт хүчдэлийг автоматаар бүртгэх төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах ажил 2015-08-26
64 10 кВ-ын хүчний трансформатор нийлүүлэх 2015-08-16
65 35 кВ-ын шугамын тоноглолын материал нийлүүлэх 2015-08-16
66 Диспетчерийн хяналт удирдлагын систем байгуулах ажил 2015-07-29
67 Зуны болон өвлийн ажлын гутал нийлүүлэх 2015-06-05
68 САТ маягийн универсал трактор нийлүүлэх 2015-06-04
69 Рубильник нийлүүлэх 2015-04-17
70 Автовышка нийлүүлэх 2015-03-31
71 3 фазын электрон тоолуур нийлүүлэх 2015-03-31
72 CAT маягийн универсал трактор нийлүүлэх 2015-03-31
73 Компьютер нийлүүлэх 2015-03-31
74 Тоолуурын батарей нийлүүлэх 2015-03-31
75 Гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх 2015-03-19
76 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2015-03-19
77 Зуны болон өвлийн ажлын гутал нийлүүлэх 2015-03-19
78 Зуны болон өвлийн ажлын хувцас нийлүүлэх 2015-03-19
79 Төрөл бүрийн изолятор,хөндийрүүлэгч нийлүүлэх 2015-03-19
80 Төрөл бүрийн төмөр материал нийлүүлэх 2015-03-19
81 АС утас болон СИП төрлийн кабель нийлүүлэх 2015-03-19
82 Диспетчерийн хяналт, удирдлагын систем байгуулах 2015-03-02
83 Тоолуурын лац нийлүүлэх 2015-02-11
84 Гүйдлийн трансформатор нийлүүлэх 2015-02-11
85 Рубильник нийлүүлэх 2015-02-11
86 Автомат нийлүүлэх 2015-02-11
87 Тэвштэй кран нийлүүлэх 2015-02-11
88 Трансформаторын тос нийлүүлэх 2015-01-27
89 Автовышка нийлүүлэх 2015-01-27
90 Төрөл бүрийн принтерийн хор нийлүүлэх 2015-01-27
91 6,10 кВ-ын цэнэг шавхагч нийлүүлэх 2015-01-23
92 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын гал хамгаалагч нийлүүлэх 2015-01-23
93 Гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх 2015-01-23
94 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын муфть нийлүүлэх 2015-01-23
95 Шатахуун нийлүүлэх 2015-01-23

Sidebar Menu