ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ, ҮР ДҮН
Тендер шалгаруулалтын нэр Огноо
1 Вакуум таслуур бүхий реклоузер 2017-05-24
2 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ 2017-05-24
3 Агаарын станцын тоноглол 2017-05-24
4 ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР - Цайны газрын зориулалтаар 2017-05-24
5 Тусгай зориулалт бүхий автомашин 2017-05-03
6 6,10 В-ын КСО-386 хуваарилах самбар болон шиний мост 2017-05-03
7 ХТП-ны 0.4 кв-ын оруулга, гаргалга, секц холбогч бүхий хуваарилах самбар (ЩО-70) 2017-05-03
8 “Автомашин ( Пикап)” нийлүүлэх 2017-05-02
9 шуурхай үйлчилгээний бригадын тоон холбооны төхөөрөмж нийлүүлэх 2017-04-28
10 UESA ТОНОГЛОЛ ХУДАЛДАН АВАХ 2017-04-28
11 Төв байрны цэвэрлэгээ, үйлчилгээний материал, гадна фасадын цэвэрлэгээ нийлүүлэх 2017-04-28
12 “Хөндийрүүлэгч”-ыг нийлүүлэх 2017-04-13
13 АТП-ны 0,4 кв-ын хуваарилах самбар 2017-04-13
14 “Автомат”-ыг нийлүүлэх 2017-04-12
15 “АС утас, СИП кабель”-ийг нийлүүлэх 2017-04-12
16 “Агаарын станцын тоноглол”-ыг нийлүүлэх 2017-04-07
17 “Кабель 35 кВ”-ыг нийлүүлэх 2017-04-05
18 Цэвэрлэх дэд станцын 6 кВ-ын тосон таслууруудыг вакуум таслууруудаар солих ажлын материал 2017-03-20
19 “Муфть”-ыг нийлүүлэх 2017-03-20
20 “Төмөр материал”-ыг нийлүүлэх 2017-03-17
21 Төмөр бетон тулгуур, бетон хөл 2017-03-17
22 “Рубильник”-ийг нийлүүлэх 2017-03-16
23 “Хуурай салгуур”-ыг нийлүүлэх 2017-03-13
24 Нэг фазын тарифт тоолуур 2017-03-10
25 Автомашин ( Пикап) 2017-03-10
26 Ачаалал таслагч 2017-03-09
27 Тусгай тоноглол бүхий автомашин 2017-03-09
28 “Тоолуурын лац” нийлүүлэх 2017-02-16
29 “Кабель 10 кВ”-ыг нийлүүлэх 2017-02-16
30 Шатахуун нийлүүлэх 2017-02-14
31 Автомат нийлүүлэх 2017-02-01
32 Бүрээстэй кабель /СИП/ нийлүүлэх 2017-02-01
33 0,4 кВ-ын кабель нийлүүлэх 2017-02-01
34 10 кВ-ын хуваарилах дэд өртөө /КТПН/ нийлүүлэх 2017-02-01
35 Хүчний трансформатор нийлүүлэх 2017-02-01
36 0.4-10 кВ-ын кабель нийлүүлэх 2016-11-17
37 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2016-11-17
38 Гэмтэл заагч багаж нийлүүлэх 2016-11-17
39 Хэрэглэгчийн тоолуураас (DDSF-36C) мэдээлэл цуглуулах ажлын материал болон програм хангамж нийлүүлэх 2016-10-21
40 Шуурхай үйлчилгээний автомашин нийлүүлэх 2016-10-03
41 Тоолуур шалгах зөөврийн эталон багаж нийлүүлэх 2016-09-08
42 Хэрэглэгчийн тоолуураас (DDSF-36C) мэдээлэл цуглуулах ажлын материал болон програм хангамж нийлүүлэх 2016-09-08
43 АС утас, СИП кабель нийлүүлэх 2016-08-03
44 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2016-07-07
45 Пикап автомашин нийлүүлэх 2016-07-07
46 Тоолуур шалгах зөөврийн эталон багаж нийлүүлэх 2016-07-07
47 Зөвлөх үйлчилгээнд хамтран ажиллах тухай 2016-06-20
48 Хамтран ажиллах санал 2016-06-20
49 Тоолуур унших гар удирдлагатай багаж нийлүүлэх 2016-06-09
50 Зөвлөх үйлчилгээнд хамтран ажиллах тухай 2016-05-30
51 Хамтран ажиллах санал 2016-05-30
52 Тэвштэй кран нийлүүлэх 2016-05-10
53 Төмөр бетон тулгуур болон бетон хийц нийлүүлэх 2016-05-10
54 Төмөр материал нийлүүлэх 2016-04-13
55 0.4 кВ-ын автомат нийлүүлэх 2016-04-13
56 0.4 кВ болон 10 кВ-ын кабель 2016-04-13
57 РП-13-т 10кВ-ын ВМГ маркийн тосон таслууртай ячейкуудыг Ваакум таслууртай ячейкуудаар солих ажлын материал 2016-03-24
58 35/10 кВ-ын дэд станцын 6,10 кВ талын нейтралийн горимыг резистив газардуулгын горимд шилжүүлэх 2016-03-24
59 Газарзүйн мэдээллийн систем дээр суурилсан Түгээх сүлжээний өгөгдлийн менежментийн систем байгуулах 2016-03-24
60 Диспетчерийн хяналт удирдлагын системийг өргөтгөх 2016-03-24
61 Шатахуун нийлүүлэх 2016-02-16
62 Тоолуурын лац нийлүүлэх 2016-02-16
63 ХТП-ны 0.4кВ-ын щит нийлүүлэх 2016-02-16
64 Ажлын гутал нийлүүлэх 2016-02-16
65 Ажлын хувцас нийлүүлэх 2016-01-25
66 Цэнэг шавхагч нийлүүлэх 2016-01-12
67 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын гал хамгаалагч нийлүүлэх 2016-01-12
68 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын муфть нийлүүлэх 2016-01-12
69 Их тэнгэрийн ТП-50-I, ТП-50-III, 1-р эмнэлэгийн ТП-273-д АВР-ын функцэд шилжүүлэх 2016-01-12
70 Антисептикжүүлсэн гуалин нийлүүлэх 2016-01-08
71 Трансформаторын тос нийлүүлэх 2016-01-08
72 Рубильник нийлүүлэх 2016-01-08
73 Андройд үйлдлийн системтэй гар утас болон компьютер нийлүүлэх 2015-11-02
74 Төмөр материал нийлүүлэх 2015-11-02
75 Өргөтгөлийн байрны хурлын заалны тохижилтын ажил 2015-10-28
76 Чадлын тариф хэрэгжүүлэх ухаалаг тоолуурын цогц HES систем байгуулах 2015-10-16
77 6,10,35 кВ-ын гүйдлийн трансформатор шалгах зөөврийн эталон төхөөрөмж нийлүүлэх 2015-09-05
78 3 фазын бүрэн электрон тоолуур нийлүүлэх 2015-09-02
79 Түгээх сүлжээний дэд станцын нейтралийн горимыг резистив газардуулгаар солих ажил 2015-08-26
80 Дотоод хэт хүчдэлийг автоматаар бүртгэх төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах ажил 2015-08-26
81 10 кВ-ын хүчний трансформатор нийлүүлэх 2015-08-16
82 35 кВ-ын шугамын тоноглолын материал нийлүүлэх 2015-08-16
83 Диспетчерийн хяналт удирдлагын систем байгуулах ажил 2015-07-29
84 Зуны болон өвлийн ажлын гутал нийлүүлэх 2015-06-05
85 САТ маягийн универсал трактор нийлүүлэх 2015-06-04
86 Рубильник нийлүүлэх 2015-04-17
87 Автовышка нийлүүлэх 2015-03-31
88 3 фазын электрон тоолуур нийлүүлэх 2015-03-31
89 CAT маягийн универсал трактор нийлүүлэх 2015-03-31
90 Компьютер нийлүүлэх 2015-03-31
91 Тоолуурын батарей нийлүүлэх 2015-03-31
92 Гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх 2015-03-19
93 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2015-03-19
94 Зуны болон өвлийн ажлын гутал нийлүүлэх 2015-03-19
95 Зуны болон өвлийн ажлын хувцас нийлүүлэх 2015-03-19
96 Төрөл бүрийн изолятор,хөндийрүүлэгч нийлүүлэх 2015-03-19
97 Төрөл бүрийн төмөр материал нийлүүлэх 2015-03-19
98 АС утас болон СИП төрлийн кабель нийлүүлэх 2015-03-19
99 Диспетчерийн хяналт, удирдлагын систем байгуулах 2015-03-02
100 Тоолуурын лац нийлүүлэх 2015-02-11
101 Гүйдлийн трансформатор нийлүүлэх 2015-02-11
102 Рубильник нийлүүлэх 2015-02-11
103 Автомат нийлүүлэх 2015-02-11
104 Тэвштэй кран нийлүүлэх 2015-02-11
105 Трансформаторын тос нийлүүлэх 2015-01-27
106 Автовышка нийлүүлэх 2015-01-27
107 Төрөл бүрийн принтерийн хор нийлүүлэх 2015-01-27
108 6,10 кВ-ын цэнэг шавхагч нийлүүлэх 2015-01-23
109 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын гал хамгаалагч нийлүүлэх 2015-01-23
110 Гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх 2015-01-23
111 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын муфть нийлүүлэх 2015-01-23
112 Шатахуун нийлүүлэх 2015-01-23

Sidebar Menu