ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ, ҮР ДҮН
Тендер шалгаруулалтын нэр Огноо
1 “Тоолуурын лац” нийлүүлэх 2017-02-16
2 “Кабель 10 кВ”-ыг нийлүүлэх 2017-02-16
3 Шатахуун нийлүүлэх 2017-02-14
4 Автомат нийлүүлэх 2017-02-01
5 Бүрээстэй кабель /СИП/ нийлүүлэх 2017-02-01
6 0,4 кВ-ын кабель нийлүүлэх 2017-02-01
7 10 кВ-ын хуваарилах дэд өртөө /КТПН/ нийлүүлэх 2017-02-01
8 Хүчний трансформатор нийлүүлэх 2017-02-01
9 0.4-10 кВ-ын кабель нийлүүлэх 2016-11-17
10 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2016-11-17
11 Гэмтэл заагч багаж нийлүүлэх 2016-11-17
12 Хэрэглэгчийн тоолуураас (DDSF-36C) мэдээлэл цуглуулах ажлын материал болон програм хангамж нийлүүлэх 2016-10-21
13 Шуурхай үйлчилгээний автомашин нийлүүлэх 2016-10-03
14 Тоолуур шалгах зөөврийн эталон багаж нийлүүлэх 2016-09-08
15 Хэрэглэгчийн тоолуураас (DDSF-36C) мэдээлэл цуглуулах ажлын материал болон програм хангамж нийлүүлэх 2016-09-08
16 АС утас, СИП кабель нийлүүлэх 2016-08-03
17 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2016-07-07
18 Пикап автомашин нийлүүлэх 2016-07-07
19 Тоолуур шалгах зөөврийн эталон багаж нийлүүлэх 2016-07-07
20 Зөвлөх үйлчилгээнд хамтран ажиллах тухай 2016-06-20
21 Хамтран ажиллах санал 2016-06-20
22 Тоолуур унших гар удирдлагатай багаж нийлүүлэх 2016-06-09
23 Зөвлөх үйлчилгээнд хамтран ажиллах тухай 2016-05-30
24 Хамтран ажиллах санал 2016-05-30
25 Тэвштэй кран нийлүүлэх 2016-05-10
26 Төмөр бетон тулгуур болон бетон хийц нийлүүлэх 2016-05-10
27 Төмөр материал нийлүүлэх 2016-04-13
28 0.4 кВ-ын автомат нийлүүлэх 2016-04-13
29 0.4 кВ болон 10 кВ-ын кабель 2016-04-13
30 РП-13-т 10кВ-ын ВМГ маркийн тосон таслууртай ячейкуудыг Ваакум таслууртай ячейкуудаар солих ажлын материал 2016-03-24
31 35/10 кВ-ын дэд станцын 6,10 кВ талын нейтралийн горимыг резистив газардуулгын горимд шилжүүлэх 2016-03-24
32 Газарзүйн мэдээллийн систем дээр суурилсан Түгээх сүлжээний өгөгдлийн менежментийн систем байгуулах 2016-03-24
33 Диспетчерийн хяналт удирдлагын системийг өргөтгөх 2016-03-24
34 Шатахуун нийлүүлэх 2016-02-16
35 Тоолуурын лац нийлүүлэх 2016-02-16
36 ХТП-ны 0.4кВ-ын щит нийлүүлэх 2016-02-16
37 Ажлын гутал нийлүүлэх 2016-02-16
38 Ажлын хувцас нийлүүлэх 2016-01-25
39 Цэнэг шавхагч нийлүүлэх 2016-01-12
40 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын гал хамгаалагч нийлүүлэх 2016-01-12
41 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын муфть нийлүүлэх 2016-01-12
42 Их тэнгэрийн ТП-50-I, ТП-50-III, 1-р эмнэлэгийн ТП-273-д АВР-ын функцэд шилжүүлэх 2016-01-12
43 Антисептикжүүлсэн гуалин нийлүүлэх 2016-01-08
44 Трансформаторын тос нийлүүлэх 2016-01-08
45 Рубильник нийлүүлэх 2016-01-08
46 Андройд үйлдлийн системтэй гар утас болон компьютер нийлүүлэх 2015-11-02
47 Төмөр материал нийлүүлэх 2015-11-02
48 Өргөтгөлийн байрны хурлын заалны тохижилтын ажил 2015-10-28
49 Чадлын тариф хэрэгжүүлэх ухаалаг тоолуурын цогц HES систем байгуулах 2015-10-16
50 6,10,35 кВ-ын гүйдлийн трансформатор шалгах зөөврийн эталон төхөөрөмж нийлүүлэх 2015-09-05
51 3 фазын бүрэн электрон тоолуур нийлүүлэх 2015-09-02
52 Түгээх сүлжээний дэд станцын нейтралийн горимыг резистив газардуулгаар солих ажил 2015-08-26
53 Дотоод хэт хүчдэлийг автоматаар бүртгэх төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах ажил 2015-08-26
54 10 кВ-ын хүчний трансформатор нийлүүлэх 2015-08-16
55 35 кВ-ын шугамын тоноглолын материал нийлүүлэх 2015-08-16
56 Диспетчерийн хяналт удирдлагын систем байгуулах ажил 2015-07-29
57 Зуны болон өвлийн ажлын гутал нийлүүлэх 2015-06-05
58 САТ маягийн универсал трактор нийлүүлэх 2015-06-04
59 Рубильник нийлүүлэх 2015-04-17
60 Автовышка нийлүүлэх 2015-03-31
61 3 фазын электрон тоолуур нийлүүлэх 2015-03-31
62 CAT маягийн универсал трактор нийлүүлэх 2015-03-31
63 Компьютер нийлүүлэх 2015-03-31
64 Тоолуурын батарей нийлүүлэх 2015-03-31
65 Гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх 2015-03-19
66 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2015-03-19
67 Зуны болон өвлийн ажлын гутал нийлүүлэх 2015-03-19
68 Зуны болон өвлийн ажлын хувцас нийлүүлэх 2015-03-19
69 Төрөл бүрийн изолятор,хөндийрүүлэгч нийлүүлэх 2015-03-19
70 Төрөл бүрийн төмөр материал нийлүүлэх 2015-03-19
71 АС утас болон СИП төрлийн кабель нийлүүлэх 2015-03-19
72 Диспетчерийн хяналт, удирдлагын систем байгуулах 2015-03-02
73 Тоолуурын лац нийлүүлэх 2015-02-11
74 Гүйдлийн трансформатор нийлүүлэх 2015-02-11
75 Рубильник нийлүүлэх 2015-02-11
76 Автомат нийлүүлэх 2015-02-11
77 Тэвштэй кран нийлүүлэх 2015-02-11
78 Трансформаторын тос нийлүүлэх 2015-01-27
79 Автовышка нийлүүлэх 2015-01-27
80 Төрөл бүрийн принтерийн хор нийлүүлэх 2015-01-27
81 6,10 кВ-ын цэнэг шавхагч нийлүүлэх 2015-01-23
82 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын гал хамгаалагч нийлүүлэх 2015-01-23
83 Гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх 2015-01-23
84 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын муфть нийлүүлэх 2015-01-23
85 Шатахуун нийлүүлэх 2015-01-23

Sidebar Menu