ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ, ҮР ДҮН
Тендер шалгаруулалтын нэр Огноо
1 0.4-10 кВ-ын кабель нийлүүлэх 2016-11-17
2 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2016-11-17
3 Гэмтэл заагч багаж нийлүүлэх 2016-11-17
4 Хэрэглэгчийн тоолуураас (DDSF-36C) мэдээлэл цуглуулах ажлын материал болон програм хангамж нийлүүлэх 2016-10-21
5 Шуурхай үйлчилгээний автомашин нийлүүлэх 2016-10-03
6 Тоолуур шалгах зөөврийн эталон багаж нийлүүлэх 2016-09-08
7 Хэрэглэгчийн тоолуураас (DDSF-36C) мэдээлэл цуглуулах ажлын материал болон програм хангамж нийлүүлэх 2016-09-08
8 АС утас, СИП кабель нийлүүлэх 2016-08-03
9 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2016-07-07
10 Пикап автомашин нийлүүлэх 2016-07-07
11 Тоолуур шалгах зөөврийн эталон багаж нийлүүлэх 2016-07-07
12 Зөвлөх үйлчилгээнд хамтран ажиллах тухай 2016-06-20
13 Хамтран ажиллах санал 2016-06-20
14 Тоолуур унших гар удирдлагатай багаж нийлүүлэх 2016-06-09
15 Зөвлөх үйлчилгээнд хамтран ажиллах тухай 2016-05-30
16 Хамтран ажиллах санал 2016-05-30
17 Тэвштэй кран нийлүүлэх 2016-05-10
18 Төмөр бетон тулгуур болон бетон хийц нийлүүлэх 2016-05-10
19 Төмөр материал нийлүүлэх 2016-04-13
20 0.4 кВ-ын автомат нийлүүлэх 2016-04-13
21 0.4 кВ болон 10 кВ-ын кабель 2016-04-13
22 РП-13-т 10кВ-ын ВМГ маркийн тосон таслууртай ячейкуудыг Ваакум таслууртай ячейкуудаар солих ажлын материал 2016-03-24
23 35/10 кВ-ын дэд станцын 6,10 кВ талын нейтралийн горимыг резистив газардуулгын горимд шилжүүлэх 2016-03-24
24 Газарзүйн мэдээллийн систем дээр суурилсан Түгээх сүлжээний өгөгдлийн менежментийн систем байгуулах 2016-03-24
25 Диспетчерийн хяналт удирдлагын системийг өргөтгөх 2016-03-24
26 Шатахуун нийлүүлэх 2016-02-16
27 Тоолуурын лац нийлүүлэх 2016-02-16
28 ХТП-ны 0.4кВ-ын щит нийлүүлэх 2016-02-16
29 Ажлын гутал нийлүүлэх 2016-02-16
30 Ажлын хувцас нийлүүлэх 2016-01-25
31 Цэнэг шавхагч нийлүүлэх 2016-01-12
32 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын гал хамгаалагч нийлүүлэх 2016-01-12
33 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын муфть нийлүүлэх 2016-01-12
34 Их тэнгэрийн ТП-50-I, ТП-50-III, 1-р эмнэлэгийн ТП-273-д АВР-ын функцэд шилжүүлэх 2016-01-12
35 Антисептикжүүлсэн гуалин нийлүүлэх 2016-01-08
36 Трансформаторын тос нийлүүлэх 2016-01-08
37 Рубильник нийлүүлэх 2016-01-08
38 Андройд үйлдлийн системтэй гар утас болон компьютер нийлүүлэх 2015-11-02
39 Төмөр материал нийлүүлэх 2015-11-02
40 Өргөтгөлийн байрны хурлын заалны тохижилтын ажил 2015-10-28
41 Чадлын тариф хэрэгжүүлэх ухаалаг тоолуурын цогц HES систем байгуулах 2015-10-16
42 6,10,35 кВ-ын гүйдлийн трансформатор шалгах зөөврийн эталон төхөөрөмж нийлүүлэх 2015-09-05
43 3 фазын бүрэн электрон тоолуур нийлүүлэх 2015-09-02
44 Түгээх сүлжээний дэд станцын нейтралийн горимыг резистив газардуулгаар солих ажил 2015-08-26
45 Дотоод хэт хүчдэлийг автоматаар бүртгэх төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах ажил 2015-08-26
46 10 кВ-ын хүчний трансформатор нийлүүлэх 2015-08-16
47 35 кВ-ын шугамын тоноглолын материал нийлүүлэх 2015-08-16
48 Диспетчерийн хяналт удирдлагын систем байгуулах ажил 2015-07-29
49 Зуны болон өвлийн ажлын гутал нийлүүлэх 2015-06-05
50 САТ маягийн универсал трактор нийлүүлэх 2015-06-04
51 Рубильник нийлүүлэх 2015-04-17
52 Автовышка нийлүүлэх 2015-03-31
53 3 фазын электрон тоолуур нийлүүлэх 2015-03-31
54 CAT маягийн универсал трактор нийлүүлэх 2015-03-31
55 Компьютер нийлүүлэх 2015-03-31
56 Тоолуурын батарей нийлүүлэх 2015-03-31
57 Гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх 2015-03-19
58 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2015-03-19
59 Зуны болон өвлийн ажлын гутал нийлүүлэх 2015-03-19
60 Зуны болон өвлийн ажлын хувцас нийлүүлэх 2015-03-19
61 Төрөл бүрийн изолятор,хөндийрүүлэгч нийлүүлэх 2015-03-19
62 Төрөл бүрийн төмөр материал нийлүүлэх 2015-03-19
63 АС утас болон СИП төрлийн кабель нийлүүлэх 2015-03-19
64 Диспетчерийн хяналт, удирдлагын систем байгуулах 2015-03-02
65 Тоолуурын лац нийлүүлэх 2015-02-11
66 Гүйдлийн трансформатор нийлүүлэх 2015-02-11
67 Рубильник нийлүүлэх 2015-02-11
68 Автомат нийлүүлэх 2015-02-11
69 Тэвштэй кран нийлүүлэх 2015-02-11
70 Трансформаторын тос нийлүүлэх 2015-01-27
71 Автовышка нийлүүлэх 2015-01-27
72 Төрөл бүрийн принтерийн хор нийлүүлэх 2015-01-27
73 6,10 кВ-ын цэнэг шавхагч нийлүүлэх 2015-01-23
74 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын гал хамгаалагч нийлүүлэх 2015-01-23
75 Гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх 2015-01-23
76 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын муфть нийлүүлэх 2015-01-23
77 Шатахуун нийлүүлэх 2015-01-23

Sidebar Menu