27 11 сар

Хэрэглэгчдийн цахилгаан хэрэглээг түдгэлзүүлэх ажлыг Монгол Улсын Эрчим хүчний тухай хуулийг үндэслэн явуулдаг


Sidebar Menu