Удирдлага

УБЦТС ТӨХК-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
 
Захирлын зөвлөлийн дарга: 
1. Гүйцэтгэх захирал Дамирангийн БАЯРСАЙХАН
Бизнес судлаач, эдийн засагч мэргэжилтэй. УБЦТС ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар 2016 оны 09 дүгээр 21-ний өдрөөс ажиллаж байна. 
 
Захирлын зөвлөлийн гишүүд:
 
2. Тэргүүн дэд захирал Равдандоржийн ДАГДАН
Цахилгааны инженер мэргэжилтэй, зөвлөх инженер. УБЦТС ТӨХК-ийн Техникийн асуудал эрхэлсэн дэд захирлаар 2016 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрөөс ажиллаж байна.
 
3. Техникийн асуудал эрхэлсэн дэд захирал Лувсангийн ГАНЗОРИГ
Цахилгааны инженер мэргэжилтэй, Зөвлөх инженер. УБЦТС ТӨХК-ийн Техникийн асуудал эрхэлсэн дэд захирлаар 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс ажиллаж байна.
 
 
4. Хангах үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал Самдангийн ЭНХБААТАР
Хуульч мэргэжилтэй. УБЦТС ТӨХК-ийн Хангах үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирлаар 2016 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрөөс ажиллаж байна. 
 
5. Нийтлэг үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал Очирын ОТГОНБАЯР
Эдийн засагч, эрх зүйч мэргэжилтэй. УБЦТС ТӨХК-ийн Нийтлэг үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирлаар 2016 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрөөс ажиллаж байна. 
 
6. Хяналт, шинжилгээ дотоод аудит эрхэлсэн дэд захирал Нанжидын ДАВААЖАРГАЛ
Эдийн засагч мэргэжилтэй. УБЦТС ТӨХК-ийн Хяналт, шинжилгээ дотоод аудит эрхэлсэн дэд захирлаар 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрөөс ажиллаж байна.
 
7. Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн дарга Дугарын БААТАРНЯМ
Нийгэм, удирдлагын ухааны менежер мэргэжилтэй. УБЦТС ТӨХК-ийн Захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн даргаар 2016 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрөөс ажиллаж байна.
 
8. Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн дарга Отгонхүүгийн АРИУНБОЛД
Нягтлан бодогч мэргэжилтэй, Мэргэшсэн нягтлан бодогч. УБЦТС ТӨХК-ийн Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогчоор 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс ажиллаж байна.

Sidebar Menu